Elektrik ve Mekanik Tesisat ve uygulamalarında sizlerleyiz

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR? NASIL ALINIR

Enerji Kimlik Belgesi, Türk kanun ve yönetmeliklerine göre zorunlu göstergedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011’tarihi itibarı ile 50 m² üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale gelmiştir.

Enerji kimlik belgesi ücreti ne kadar?

Metrakre birim fiyatı en 1 TL olarak yapılmaktadır. Yapı büyüklüğüne göre 10 kuruş’a kadar düşmektedir. Binalarda enerjinin verimli kullanılması hakkında çıkan yönetmelik çerçevesinde artık binalara Enerji Kimlik Belgesi veriliyor.

Enerji Kimlik Belgesi zorunlu mu?


5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve binalarda Enerji Performans Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Tüm mevcut binaların 31 Aralık 2019’a kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almaları zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?


Bina sahipleri ve yöneticiler, kimlik belgesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine başvurarak alabiliyor.

Enerji Kimlik Belgesi niçin gerekli?


Buna göre Enerji Kimlik Belgesi; binalarda enerjinin ve sağlanan enerji kaynaklarının optimum şekilde kullanılmasını, gereksiz enerji sarfiyatının önüne geçilmesini ayrıca çevrenin korunmasını temin etmek için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması gösteren belgedir