Elektrik ve Mekanik Tesisat ve uygulamalarında sizlerleyiz

Akustik Projeleri ( Ses Yalıtımı )

   Son yayımlanan gürültü yönetmeliği kanununa göre artık akustik proje sahibi olmayan bina ve projelere ruhsat verilmeyecek. 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemede 31.05.2019 tarihine kadar ruhsata tabi olan yapılar için mimari projeye ek olarak, Akustik Rapor, bu tarihten sonra ise yönetmelikte yer alan yapılar için Akustik Proje gerekli. Peki nedir bu bina akustik proje? Hangi şartlarda kimlere verilebilir? İşte detaylar…


Bina Akustik Projesi Nedir?


Bina akustik proje; binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren bir projedir. Proje içerisinde detay çizimleri, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporları gibi veriler de yer alır. Yeni yapılacak inşaatlar ile tadilat yapılacak inşaatları kapsayan bina proje, bina akustiği uzmanları tarafından düzenlenmektedir. Kişiler bina akustiği uzmanı olabilmek ve bu alanda yetki alabilmek için Bakanlık tarafından hazırlanan uygun sertifika programlarındaki başvuru koşullarında belirtilen meslek grubundan olmak zorundadır. Ayrıca bu şartları yerine getiren kişiler düzenlenen eğitimlere katılmak zorundadır.


Bina Akustik Proje Kimler İçin Gereklidir?


Bina akustik proje, Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Projenin amacı her türlü bina, yapı, işletme gibi alanlarda meydana gelen ve insanların huzur, sükunet ve sağlıklarını bozacak noktada olan gürültü kirliliğini en aza indirmektir. Daha iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması amacı güden proje, 31.05.2019 tarihinden sonra bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar, toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı yapılar, EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar, konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ve A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar için gereklidir.

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmeliği belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin kuralları kapsamaktadır.